Νέα & Βραβεία
31.03.2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2015

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016 – H Frigoglass SAIC  ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο της χρήσης (έως την 31η Δεκεμβρίου 2015).

Περισσότερα