Νέα & Βραβεία
13.04.2022
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2021

Αθήνα, Ελλάδα, 13 Απριλίου 2022 – H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το σύνολο του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Περισσότερα