Νέα & Βραβεία
19.03.2021
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2020

Αθήνα, Ελλάδα, 19 Μαρτίου 2021 – H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το σύνολο του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020..

Περισσότερα