Νέα & Βραβεία
27.04.2017
Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2016

Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 – H Frigoglass SAIC (εφεξής “Frigoglass” ή “εμείς” ή ο “Όμιλος”) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο της χρήσης (έως την 31ή Δεκεμβρίου 2016)

 Κυριότερα στοιχεία του τέταρτου τριμήνου 2016

  • H ανάκαμψη των πωλήσεων στην Ανατολική Ευρώπη συνεχίστηκε λόγω της αυξημένης ζήτησης από τους εμφιαλωτές της Coca-Cola
  • Αύξηση των πωλήσεων του τομέα παροχής υπηρεσιών (Service) μέσω περαιτέρω ανάπτυξης σε περιοχές της Ρωσίας και της Νιγηρίας
Περισσότερα