Νέα & Βραβεία
19.05.2022
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2022

Αθήνα, Ελλάδα, 19 Μαΐου 2022 – H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022

Περισσότερα