Νέα & Βραβεία
20.05.2021
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2021

Αθήνα, Ελλάδα, 20 Μαΐου 2021 – H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021

Περισσότερα