Νέα & Βραβεία
28.05.2020
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2020

Αθήνα, Ελλάδα, 28 Μαΐου 2020 – H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020

Περισσότερα