Νέα & Βραβεία
11.06.2018
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2018

Αθήνα, Ελλάδα, 11 Ιουνίου 2018 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η “Frigoglass” ή “εμείς” ή ο “Όμιλος”) ανακοινώνει τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018

 

Κυριότερα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2018

  • Ισχυρές επιδόσεις το πρώτο τρίμηνο σύμφωνα με τις προσδοκίες μας
  • Συνέχιση της δυναμικής ανάπτυξης των πωλήσεων στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα αυξημένης ζήτησης από βασικούς πελάτες
Περισσότερα