Νέα & Βραβεία
24.05.2017
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2017

Αθήνα, 24 Μαΐου 2017 – H Frigoglass SAIC (εφεξής «Frigoglass« ή «εμείς« ή ο «Όμιλος«) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2017 (έως την 31η Μαρτίου 2017)

Περισσότερα