Νέα & Βραβεία
30.09.2022
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2022

Αθήνα, Ελλάδα, 30 Σεπτεμβρίου 2022 – H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

Περισσότερα