Νέα & Βραβεία
05.08.2021
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2021

Αθήνα, Ελλάδα, 5 Αυγούστου 2021 – H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021

Περισσότερα