Νέα & Βραβεία
05.08.2020
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2020

Αθήνα, Ελλάδα, 5 Αυγούστου 2020 – H Frigoglass A.B.E.E. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020

Περισσότερα