Νέα & Βραβεία
06.08.2018
Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2018

 

Αθήνα, Ελλάδα, 6 Αυγούστου 2018 – H Frigoglass A.B.E.E. (εφεξής “Frigoglass” ή “εμείς” ή “ο Όμιλος”) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018

 

Κυριότερα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου 2018

  • Δημιουργία ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών κυρίως λόγω της βελτίωσης του EBITDA
  • Αύξηση του περιθωρίου EBITDA κατά 150 μονάδες βάσης, σε 16,3%, ως αποτέλεσμα του ευνοϊκού μείγματος πωλήσεων, της απορρόφησης του κόστους λόγω αύξησης του όγκου πωλήσεων, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της επίδοσης του κλάδου Υαλουργίας…
Περισσότερα