Νέα & Βραβεία
02.05.2018
Η Frigoglass Finance B.V. ανακοινώνει τη διαδικασία λήψης συγκατάθεσης (consent solicitation) αναφορικά με τις προνομιακής εξασφάλισης (senior secured guaranteed) ομολογίες της, ποσού €79.394.180, που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Αθήνα, 2 Μαΐου, 2018 Σε συνέχεια της ανακοινωθείσας κατά την 2α Απριλίου 2018 πώληση της εταιρείας Frigoglass Jebel Ali FZE (η “Πώληση της FJA”) από την Frigoglass A.B.E.E. (η “Frigoglass” ή η “Εταιρεία”), η Εταιρεία ανακοινώνει σήμερα ότι η θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. (η “Εκδότρια”) θα αναζητήσει τη συγκατάθεση των κατόχων των ομολογιών με προνομιακή εξασφάλιση της Εκδότριας, ποσού €79.394.180 που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (οι “Ομολογίες”)…

Περισσότερα