Νέα & Βραβεία
02.05.2017
Η Frigoglass Finance B.V. ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας αναζήτησης συγκατάθεσης (consent solicitation) αναφορικά με τις Ομολογίες της, ποσού €250 εκατ., επιτοκίου 8,25% που λήγουν το 2018

Rule 144A Notes: Common Code: 093230728/ Κωδικός αριθμός ISIN XS0932307282
Regulation S Notes: Common Code: 093229100/ Κωδικός αριθμός ISIN XS0932291007

Αθήνα, 2 Μαΐου, 2017 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και μαζί με τις θυγατρικές της ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα ότι η θυγατρική της, Frigoglass Finance B.V. (η “Εκδότρια”), θα αναζητήσει τη συγκατάθεση (consent solicitation) (η “Συγκατάθεση”) των κατόχων των Ομολογιών της Εκδότριας, ποσού €250 εκατ., επιτοκίου 8,25% οι οποίες λήγουν το 2018 (οι “Ομολογίες”).

Περισσότερα