Νέα & Βραβεία
06.07.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη σύγκληση Συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017 – Σε συνέχεια της από 19 Ιουνίου 2017 ανακοίνωσής της, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, μαζί με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα ότι η θυγατρική της, Frigoglass Finance B.V. (η «Εκδότρια»)…

Περισσότερα