Νέα & Βραβεία
23.11.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017 – Σε συνέχεια της από 23.10.2017 ανακοίνωσης αναφορικά με το διορισμό τριών (3) νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 22.11.2017 απόφασή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Περισσότερα