Νέα & Βραβεία
29.11.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017 (ορθή επανάληψη της από 23.11.2017 ανακοίνωσης) – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 23.10.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή τριών (3) νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και της από 23.10.2017 σχετικής ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι…

Περισσότερα