Νέα & Βραβεία
17.10.2019
Η Frigoglass ανακοινώνει τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2019 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Ιουλίου 2019 ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου …

Περισσότερα