Νέα & Βραβεία
02.08.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη δικαστική επικύρωση του σχεδίου συνδιαλλαγής (scheme of arrangement)

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος»), σε συνέχεια των από 19 Ιουνίου 2017, 6 Ιουλίου 2017 και 28 Ιουλίου 2017 ανακοινώσεών της, ανακοινώνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας (High Court of Justice of England and Wales) (το «Δικαστήριο») εξέδωσε την από 1η Αυγούστου 2017 απόφαση δυνάμει της οποίας επικυρώνει το σχέδιο συνδιαλλαγής  (το «Σχέδιο»), το οποίο προτάθηκε από τη θυγατρική της, Frigoglass Finance B.V. (η «Εκδότρια»).

Περισσότερα