Νέα & Βραβεία
23.10.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει την παραίτηση και το διορισμό τριών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος»), ανακοινώνει την παραίτηση των κ.κ. Ιωάννη Ανδρουτσόπουλου, Δώρου Κωνσταντίνου και Βασίλειου Φουρλή από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου …

Περισσότερα