Νέα & Βραβεία
02.02.2023
Η Frigoglass ανακοινώνει την κάλυψη ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου ποσού €10 εκατ. και λήξεως το 2023 καθώς και την παράταση και τροποποίηση της Δεσμευτικής Συμφωνίας
Περισσότερα