Νέα & Βραβεία
17.01.2020
Η Frigoglass ανακοινώνει την εκλογή νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2020 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass» ή η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν της από 15 Ιανουαρίου 2020 συνεδρίασής της αποφάσισε την εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου…

Περισσότερα