Νέα & Βραβεία
05.07.2021
Η Frigoglass ανακοινώνει την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της σε σώμα

Αθήνα, Ελλάδα, 5 Ιουλίου 2021 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 30 Ιουνίου 2021 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία ενέκρινε τον ορισμό της κας. Kathleen Verelst ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με συνεδρίαση του την 1η Ιουλίου 2021, προχώρησε σε ανασυγκρότησή του σε σώμα.

Περισσότερα