Νέα & Βραβεία
19.06.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει την έκδοση επεξηγηματικής επιστολής προς τους συμμετέχοντες πιστωτές στο Σχέδιο Συνδιαλλαγής αγγλικού δικαίου (Επεξηγηματική Επιστολή) (Practice Statement Letter)

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2017 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, μαζί με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα ότι η θυγατρική της, Frigoglass Finance B.V. (η «Εκδότρια»), εξέδωσε επεξηγηματική επιστολή (η «Επεξηγηματική Επιστολή») (Practice Statement Letter) προς τους συμμετέχοντες πιστωτές στο Σχέδιο Συνδιαλλαγής αγγλικού δικαίου σύμφωνα με το Κεφάλαιο 26 του Νόμου περί Εταιρειών του 2006 (Companies Act 2006) (το «Σχέδιο») και κατόχους ομολογιών της Εκδότριας ποσού €250 εκατ., επιτοκίου 8,25% οι οποίες λήγουν το 2018 (οι «Ομολογίες»). Η Επεξηγηματική Επιστολή…

Περισσότερα