Νέα & Βραβεία
05.12.2022
Η Frigoglass ανακοινώνει νέα χρηματοδότηση και συμφωνία επί μίας συνολικής ανακεφαλαιοποίησης

Αθήνα, Ελλάδα, 5 Δεκεμβρίου 2022 – Η Frigoglass ανακοινώνει ότι ο Όμιλος εξασφάλισε ενδιάμεση χρηματοδότηση και ότι οι Frigoinvest Holdings B.V. και Frigoglass Finance B.V. συνήψαν μία δεσμευτική συμφωνία με τους βασικούς πιστωτές που προβλέπει μία συναλλαγή συνολικής ανακεφαλαιοποίησης

Περισσότερα