Νέα & Βραβεία
11.01.2017
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017 – Η Frigoglass A.B.E.E. (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει σύμφωνα με το ν.3556/2007 ότι όπως ενημερώθηκε την 9η Ιανουαρίου 2017 από την εταιρεία “Wellington Management Group LLP”, το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία μειώθηκε από 5.18% σε 4.99% (που αντιστοιχεί σε 2.523.902 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου) κατόπιν διάθεσης δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε έμμεσα στην οποία προέβη την 3η Ιανουαρίου 2017.

Περισσότερα