Νέα & Βραβεία
20.11.2017
Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017 Η Frigoglass A.B.E.E. (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει σύμφωνα με το ν.3556/2007, ότι όπως ενημερώθηκε την 16η Νοεμβρίου 2017 από την “Alpha Bank Α.Ε.”, το ποσοστό συμμετοχής της υπερέβη την 16η Νοεμβρίου 2017 το όριο του 5%.

Περισσότερα