Νέα & Βραβεία
19.06.2017
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») η οποία συνήλθε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017…

Περισσότερα