Νέα & Βραβεία
01.07.2021
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, Ελλάδα, 1 Ιουλίου 2021 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 194.136.281 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 54,62% επί συνόλου 355.437.751 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Περισσότερα