Νέα & Βραβεία
15.12.2021
Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα, Ελλάδα, 15 Δεκεμβρίου 2021 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 189.003.830 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 53,17% επί συνόλου 355.437.751 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Περισσότερα