Νέα & Βραβεία
28.02.2022
Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αθήνα, Ελλάδα, 28 Φεβρουαρίου 2022 Σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία, η Frigoglass ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι λειτουργεί μονάδα παραγωγής επαγγελματικής ψύξης στη Ρωσία μέσω της θυγατρικής της εταιρείας, Frigoglass Eurasia LCC.

Περισσότερα