Νέα & Βραβεία
17.01.2018
Ανανέωση σύμβασης με την Coca-Cola HBC AG

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018 Η Frigoglass A.B.E.E. (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι η σύμβαση πώλησης επαγγελματικών ψυγείων της Εταιρείας με την Coca-Cola HBC AG, η οποία είχε οριστεί να λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2018, ανανεώθηκε έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Περισσότερα