Νέα & Βραβεία
30.10.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017 – Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Frigoglass», ή η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του ν. 3556/2007 και σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και την απόφαση 25/17.07.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., ότι…

Περισσότερα