Νέα & Βραβεία
30.10.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017 – Η Frigoglass A.B.E.E. (η «Εταιρία») σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007 όπως ισχύει και κατόπιν της από 30 Οκτωβρίου 2017 γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρία Truad Verwaltungs A.G. υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι…

Περισσότερα