Νέα & Βραβεία
15.12.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017 – Η Frigoglass A.B.E.E. (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι ο κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Chief Commercial Officer του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης της Εταιρείας …

Περισσότερα