Νέα & Βραβεία
20.07.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ REVERSE SHARE SPLIT ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017 – Η Εταιρεία “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 27.6.2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την ταυτόχρονη:

Περισσότερα