Νέα & Βραβεία
19.10.2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπερ των παλαιών μετόχων

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017 – Η εταιρεία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε από την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 27.06.2017, …

Περισσότερα