Νέα & Βραβεία
23.02.2017
Ανακοίνωση

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017 – H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας επί της αρχής με τον κύριο μέτοχό της, την επιτροπή ομολογιούχων η οποία αντιπροσωπεύει μέρος των κατόχων των εκδοθεισών ομολογιών ύψους €250 εκατ., επιτοκίου 8.25% και λήξης 2018 καθώς και τους βασικούς τραπεζικούς δανειστές της, σχετικά με τις κύριες παραμέτρους της αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής δομής του ομίλου.

Περισσότερα