Νέα & Βραβεία
01.03.2017
Ανακοίνωση

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017 – Σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο της από 23 Φεβρουαρίου 2017 ανακοίνωσής της, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») διευκρινίζει ότι τα μέρη που συμμετέχουν στις συζητήσεις για την κεφαλαιακή της αναδιάρθρωση είναι ο κύριος μέτοχός της Boval S.A., οι βασικοί τραπεζικοί της δανειστές, Citibank, HSBC, Alpha Bank και Eurobank, καθώς και η επιτροπή ομολογιούχων η οποία αντιπροσωπεύει μέρος των κατόχων των εκδοθεισών ομολογιών από τη θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. ύψους €250 εκατ., επιτοκίου 8.25% και λήξης 2018.

Περισσότερα