Νέα & Βραβεία
01.03.2017
Ανακοίνωση

Λονδίνο, 1 Μαρτίου 2017 – Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι την 28η Φεβρουάριου 2017 η Frigoglass Finance B.V. (έκδοτης ομολογιών ύψους €250.000.000, επιτοκίου 8.25% και λήξης 2018) μετέφερε τα γραφεία της από την Ολλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερα