Νέα & Βραβεία
04.08.2016
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 – Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η “Εταιρεία”) για την περίοδο 1/1/2016 − 30/6/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 14/4/2016 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας μεταφέρθηκε στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Περισσότερα