Νέα & Βραβεία
25.08.2017
Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2017 – Στο πλαίσιο της σημερινής ανακοίνωσης και δημοσίευσης των οικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι…

Περισσότερα