Νέα & Βραβεία
11.02.2020
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020 – Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, η Frigoglass A.B.E.E. (εφεξής η “Frigoglass”) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις που έλαβε την 7.2.2020 από (α) τον κ. Marc Lasry, με την ιδιότητα του απώτατου διαχειριστή (ultimate managing member) της Avenue Europe International Management GenPar…

Περισσότερα