Νέα & Βραβεία
23.11.2017
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.”

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Περισσότερα