Βιωσιμότητα

Στρατηγική

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο η Frigoglass ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Αποτελεί βασική παράμετρο διαμόρφωσης της αναπτυξιακής μας στρατηγικής και υποστηρίζει σημαντικές επιχειρησιακές πλατφόρμες στους τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της καινοτομίας και του περιβάλλοντος.

Περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Frigoglass δεσμεύεται να τηρεί υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Το ΔΣ και η ανώτατη διοίκηση της Εταιρείας ακολουθούν προληπτική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της Εταιρείας.

Περισσότερα

Τελευταία αναφορά βιωσιμότητας

Sustainability Report 2013 / 2014
Δείτε Περισσότερα

Προϊόν

Πάγια δέσμευσή μας ως παγκόσμιος προμηθευτής επαγγελματικών ψυγείων είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας σχεδιάζοντας και παράγοντας καινοτόμα προϊόντα και εξακολουθώντας να ελαχιστοποιούμε την επίδρασή τους στο περιβάλλον. ,Αναγνωρίζουμε την επίδραση που έχει στο περιβάλλον η χρήση των προϊόντων μας, και η περιβαλλοντική αποδοτικότητα αποτελεί προτεραιότητα τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες μας.

Περισσότερα

Περιβάλλον

Η διατήρηση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούμαστε αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Εργαζόμαστε από κοινού με τους προμηθευτές, τους εταίρους, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας ώστε να συνεχίσουμε να μειώνουμε την επίδρασή μας στο περιβάλλον, μέσω αμοιβαίων μακροπρόθεσμων συνεργασιών που εδράζονται σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες συμπεριφορές, καθώς και μέσω της διαρκούς αξιολόγησης και βελτίωσης όλων των λειτουργικών διαδικασιών μας. Τα εργοστάσια και οι λοιπές εγκαταστάσεις μας στην Ελλάδα, την Ινδία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία και τη Νότια Αφρική, καθώς και τα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

Περισσότερα

Εταιρική ευθύνη

Στόχος μας είναι η δημιουργία χώρων εργασίας όπου κυριαρχεί η ασφάλεια, η υπευθυνότητα και το πνεύμα συνεργασίας, καθώς και η δραστηριοποίηση των τοπικών κοινοτήτων όπου ασκούμε τις δραστηριότητές μας Η επιτυχία μας στηρίζεται στους ανθρώπους μας. Στον τρόπο με τον οποίο τους επιλέγουμε, τους βοηθάμε να αναπτυχθούν, τους παρέχουμε κίνητρα και τους ανταμείβουμε. Αναγνωρίζοντας την επίδρασή μας στην κοινωνία, επιδιώκουμε να ενισχύουμε την κοινωνική ένταξη, να στηρίζουμε φιλανθρωπικά ιδρύματα και να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μέσω των προγραμμάτων και των έργων μας.

Περισσότερα

Ανεξάρτητη αξιολόγηση

Οι πελάτες μας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδό μας μέσω πλειάδας ανεξάρτητων παγκόσμιων οργανισμών και αρχών, όπως οι CDP, ECOVADIS και SEDEX, που παρέχουν αντικειμενική και ανεξάρτητη αξιολόγηση των προσπαθειών που καταβάλλουμε κάθε χρόνο για τη βελτίωση των επιδόσεών μας.

Περισσότερα
Βραβεία & Πιστοποιήσεις
15.10.2015
Bronze Award στα «Environmental Awards» 2014
15.10.2015
Best Environmental Sustainability Initiative Award – 2013
15.10.2015
Overall Supplier of the Year 2011-2012
Περισσότερα

Συμμετοχή
05.10.2015
Μέλος του World Economic Forum/Community of Global Growth Companies
05.10.2015
Μέλος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.)
05.10.2015
Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Περισσότερα