Πληροφορίες Μετόχων

Επιστολή Προέδρου

Το 2015 η Frigoglass συνέχισε την πορεία της εν μέσω ενός δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος με αυξανόμενες προκλήσεις, υπό το βάρος της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, της κλιμάκωσης της γεωπολιτικής αστάθειας και της ισχυρής μεταβλητότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η δέσμευση και η προσήλωσή μας στην παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, που προσθέτουν αξία στους πελάτες μας, παρέμεινε σταθερή, σε πείσμα των αντίξοων αυτών συνθηκών.

 

Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου

Το 2015 εστιάσαμε τις προσπάθειές μας στη συνέχιση της ανάπτυξης ενός ισχυρού και ευέλικτου επιχειρηματικού μοντέλου με κύριο άξονα την καινοτομία. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο σε όλη τη γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, εν μέσω ενός ιδιαίτερα ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος.

Επιστολή Προέδρου 2015
Αρχείο PDF (87 KB)
Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 2015
Αρχείο PDF (97 KB)

Μετοχική Σύνθεση

 

Μετοχική σύνθεση Frigoglass σύμφωνα με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

Μετοχικό κεφάλαιο

50,593,832 μετοχές ονομαστικής αξίας €0.30, σύμφωνα με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2015.


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Πρόγραμμα Επαναγοράς Μετοχών