Πληροφορίες Μετόχων

Επιστολή Προέδρου

“Το 2016 ήταν μια χρονιά προόδου στην πορεία μας για δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας παρά τις συνεχιζόμενες δυσχέρειες. Έχοντας πάντα τον πελάτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, ενισχύσαμε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας στην Αφρική με λύσεις υβριδικής τεχνολογίας και παράλληλα θέσαμε τα θεμέλια, σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ψυγείων με ελκυστική εμφάνιση και ανταγωνιστικό κόστος.”

 

Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου

“Η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά προκλήσεων και αλλαγών για τη Frigoglass. Χαρακτηρίστηκε από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης με στόχο τη δημιουργία μιας σταθερής και μακροπρόθεσμης κεφαλαιακής δομής.”

 

Επιστολη Προεδρου 2016
Επιστολη Διευθυνοντος Συμβουλου 2016

Μετοχική Σύνθεση

 

Μετοχική σύνθεση Frigoglass σύμφωνα με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

Μετοχικό κεφάλαιο

50,593,832 μετοχές ονομαστικής αξίας €0.30, σύμφωνα με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2015.


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 2016

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ


Πρόγραμμα Επαναγοράς Μετοχών