Νέα Επενδυτικών Σχέσεων

28.07.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου και την αναμενόμενη απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων
20.07.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ REVERSE SHARE SPLIT ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
06.07.2017
Η Frigoglass ανακοινώνει τη σύγκληση Συνέλευσης των Πιστωτών του Σχεδίου
28.06.2017
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
28.06.2017
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Δείτε όλα τα νέα