Το επιχειρηματι-
κό μας μοντέλο

Η στρατηγική μας βασίζεται στην ανάδειξη των αναγκών του πελάτη σε πρώτη προτεραιότητα.

Περισσότερα

Service

Η Frigoglass service εξασφαλίζει την ποιότητα και την αποδοτικότητα μέσω της διάχυσης βέλτιστων πρακτικών από τις παγκόσμιες δραστηριότητες των υπηρεσιών μας.

Pepsi

Open ICMs offer easy accessibility and flexible merchandising. They are ideal for high-traffic areas, removing the barriers between the product and the consumer.