Το επιχειρηματι-
κό μας μοντέλο

Η στρατηγική μας βασίζεται στην ανάδειξη των αναγκών του πελάτη σε πρώτη προτεραιότητα.

Περισσότερα

Service

Η Frigoglass service εξασφαλίζει την ποιότητα και την αποδοτικότητα μέσω της διάχυσης βέλτιστων πρακτικών από τις παγκόσμιες δραστηριότητες των υπηρεσιών μας.